Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

   |   Text size:
 Română
Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral.

 


Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 10 octombrie 2019
Prima pagină  »  Competenţa Comisiei Electorale Centrale
Competenţa Comisiei Electorale Centrale

  Competenţa şi atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sînt reglementate de Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, precum şi de actele normative emise de Comisie.

  Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

  Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii:

  • supraveghează executarea prevederilor  Codului electoral şi ale altor legi care conţin dispoziţii referitoare la exercitarea drepturilor electorale şi desfăşurarea alegerilor;
  • elaborează regulamente şi instrucţiuni menite să  perfecţioneze procedurile electorale, precum şi emite hotărîri referitoare la activitatea organelor electorale, la procedurile electorale, la modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi la chestiunile tehnico-administrative;
  • coordonează activitatea tuturor organelor electorale în  vederea pregătirii şi desfăşurării alegerilor în condiţiile Codului electoral;
  • implementează programe de educaţie civică şi pregăteşte programe de informare a alegătorilor  în perioada electorală;
  • acordă consultaţii asociaţiilor obşteşti interesate să desfăşoare în cadrul alegerilor activităţi ce ţin de educaţia civică;
  • oferă spre dezbatere mijloacelor de informare în masă şi publicului chestiuni electorale, precum şi informaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor şi la practica administrativă utilizată în acest sens;
  • organizează cursuri de instruire şi seminare pentru funcţionarii electorali şi alte persoane care vor lua parte la procesul electoral, oferă alegătorilor informaţii electorale prin intermediul mass-mediei şi oricînd la cerere;
  • asigură întocmirea şi verificarea listelor electorale, colaborînd în acest scop cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;
  • examinează comunicările autorităţilor publice în probleme ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor;
  • examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, adoptă hotărîri executorii pe marginea lor;
  • analizează  fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală;
  • adună informaţii privind prezentarea alegătorilor la votare, face totalurile  preliminare ale alegerilor, aduce la  cunoştinţă  publică rezultatele finale, face bilanţul alegerilor în întreaga ţară şi, după caz, prezintă Curţii Constituţionale raportul cu privire la rezultatele alegerilor.


  Prima pagină  »  Competenţa Comisiei Electorale Centrale


  20.11.2018
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea stațiilor de lucru, periferice și imprimate prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă
  20.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea camerelor video pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă.
  19.11.2018
  CEC recomandă partidelor politice să-și ajusteze actele interne ce reglementează activitatea organelor centrale ale partidului politic și să le aducă în concordanță cu prevederile legislației electorale
  19.11.2018
  ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”
  14.11.2018
  Ședința Comisiei Electorale Centrale din 14 noiembrie 2018
  14.11.2018
  Au fost stabilite caracteristicile tehnice pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare realizat în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea computerelor portabile (laptopuri) pentru asigurarea cu echipament de calcul a contabililor și operatorilor din cadrul CECE.
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea de STORAGE(procedură repetată).

   

   

   

     Facebook YouTube Flux RSS
  Twitter Instagram Odnoklassniki

   


   


  CEC ÎN IMAGINI FOTO
  Vezi galeria foto
  © 2024 Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
  Toate drepturile rezervate | Site elaborat de MoldData

  Adresa: Vasile Alecsandri, 119, Chişinău Republica Moldova
  Tel.: (+373 22) 251-451  Fax: (+373 22) 234-047
  Email: info@cec.md

  Total vizitatori: 1329466438
  Total(unici) ieri: 664
  Total azi: 551
  Online: 6
  PAGINA ÎN SUS