Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

   |   Text size:
 Română
Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral.

 


Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 10 octombrie 2019
Prima pagină  »  Alegeri locale  »  5 iunie 2011  »  Instrucţiune privind măsurile de apărare împotriva incendiilor la secţiile de votare
Instrucţiune privind măsurile de apărare împotriva incendiilor la secţiile de votare

  Instrucţiune
  privind măsurile de apărare împotriva incendiilor la secţiile de votare

  (Instrucţiunea prezentă este elaborată în conformitate cu prevederile Reglementării tehnice
  „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005)

   

         1 . Dispoziţii generale

  1.1. Instrucţiunea prezentă determină cerinţele obligatorii de apărare împotriva incendiilor pentru întreprinderi, instituţii şi organizaţii, clădiri şi încăperi utilizate pentru amplasarea secţiilor de votare.

  1.2. Responsabilitatea privind asigurarea apărării împotriva incendiilor a clădirilor (edificiilor, încăperilor),  pregătirea şi instruirea personalului în perioada pregătirii şi desfăşurării activităţii secţiilor de votare, o poartă conducătorii acestor obiective (clădirii, încăperilor).

  1.3. Responsabilitatea personală privind asigurarea apărării împotriva incendiilor, respectarea şi menţinerea la nivel a regimului de protecţie contra incendiului în încăperile secţiei de votare, îndeplinirii prevederilor prezentei instrucţiuni de către membrii birourilor electorale şi personalul antrenat în activitate, precum şi de organizarea serviciului în cadrul secţiei de votare o poartă preşedinţii birourilor electorale respective.

  1.4. Membrii birourilor electorale, precum şi angajaţii obiectivelor unde sînt amplasate secţiile de votare, sînt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile  prezentei instrucţiuni.

  1.5. Conducătorul obiectivului unde este amplasată secţia de votare, împreună cu preşedintele biroului electoral sînt obligaţi:

  a) să verifice respectarea prezentei instrucţiunii de către toate persoanele;

  b) să instruiască persoanele de serviciu;

  c) periodic să verifice starea de apărare împotriva incendiilor, satisfacerea serviciului;

  d) să asigure întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de telecomunicaţii, mijloacelor de stingere a incendiilor, căilor de evacuare.

   

   2. Măsuri organizatorice pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor

        La fiecare secţie de votare, înainte de a începe activitatea, prin ordinul conducătorului obiectivului trebuie să fie stabilit un regim de protecţie contra incendiilor corespunzător, asigurarea îndeplinirii prezentei instrucţiuni, regulilor de apărare împotriva incendiilor, prescripţiilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, inclusiv:

  - verificarea stării apeductului exterior şi interior de incendiu, reţelelor electrice, instalaţiilor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, de protecţie împotriva fumului;

  -  asigurarea dotării şi menţinerii în stare bună de funcţionare a mijloacelor de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor;

  - instruirea sub semnătură privind măsurile de apărare împotriva incendiilor a membrilor biroului electoral şi a personalului, implicat în activitate;

  - determinarea şi amenajarea locurilor pentru fumat;

  - stabilirea modului de verificare şi închidere a încăperilor.

   

  3. Prevederile principale de apărare împotriva incendiilor

  3.1. Secţiile de votare trebuie amplasate în clădiri de gradul I-III de rezistenţă la foc nu mai sus de etajul doi.

  3.2. Secţia de votare trebuie asigurată cu legătură telefonică. La fiecare aparat de telefon trebuie afişată inscripţia cu numărul de telefon a celei mai apropiate unităţi de pompieri.

  3.3. Din clădirea, în care este amplasată secţia de votare, trebuie să fie nu mai puţin de două ieşiri de evacuare.

  Se interzice:

  - instalarea cabinelor de votare, urnelor pentru buletine şi a meselor, amplasarea temporară a punctelor comerciale în căile de evacuare din încăperile şi clădirile secţiilor de votare;

   - blocarea căilor de evacuare, accesului către mijloacele de stingere şi  telecomunicaţii,   dispozitivelor   de    deconectare  a    energiei electrice, precum  şi  închiderea  uşilor de ieşire de rezervă

  în timpul desfăşurării măsurilor legate de alegeri;

  - instalarea în cabinele de votare sau pe suprafeţele din interiorul sau exteriorul acestora a întrerupătoarelor şi prizelor de curent electric;

  - atîrnarea corpurilor de iluminat pe firele de curent electric;

  -  trasarea şi exploatarea reţelelor electrice temporare;

  - efectuarea lucrărilor cu foc deschis (sudare etc.) în încăperile sectorului electoral;

  - utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate, precum şi exploatarea aparatelor electrice de producţie industrială, care nu sînt dotate cu termoregulatoare;

  - funcţionarea  sobei cu combustibil solid fără supraveghere;

  - încălzirea sobei în timpul votării;

  -  încălzirea permanentă a sobei mai mult de două ore;

  - amplasarea cabinelor de votare, urnelor pentru buletine, meselor, scaunelor şi altor obiecte la o distanţă mai mică de 1,5 m de la sobă;

  - instalarea şi exploatarea sobelor temporare.

   

  4. Mijloace pentru stingerea incendiilor

  4.1. Încăperile secţiilor de votare trebuie să fie dotate  cu nu mai puţin de două stingătoare de incendiu cu un volumul de cel puţin 5 litri. În caz dacă sînt hidranţi interiori de incendiu, acestea trebuie să fie dotaţi cu furtunuri şi ţevi de refulare, precum şi verificaţi la debutul de apă.

  4.2. Dacă pe teritoriu este amplasat rezervor de incendiu, acesta trebuie să fie umplut cu apă, iar hidranţii exteriori de incendiu de pe reţeaua de apă să fie în stare tehnică de funcţionare.

  4.3. Stingătoarele de incendiu trebuie amplasate în locuri uşor accesibile. Accesul la ele trebuie să fie permanent liber.

   

  5. Acţiunile în caz de incendiu

  5.1. La izbucnirea incendiului, acţiunile membrilor biroului electoral, personalului, administraţiei obiectivului (clădirii), unde este amplasat secţia de votare, în primul rînd trebuie orientat la asigurarea evacuării persoanelor.

  5.2. La depistarea incendiului sau a careva semne de ardere (emanarea fumului, miros de ardere, ridicării temperaturii etc.) este necesar:

  - urgent de apelat despre acest fapt prin telefon la serviciul de pompieri;

  - pînă la sosirea subdiviziunilor de pompierilor de întreprins măsuri pentru evacuarea persoanelor, bunurilor materiale şi stingerea incendiului.

  5.3. Conducătorul obiectivului (clădirii), preşedintele biroului electoral sau altă persoană responsabilă la locul incendiului este obligat:

  - de a dubla anunţul despre izbucnirea incendiului la serviciul de pompieri;

  - de a organiza de comun cu persoana de serviciu şi a personalului evacuarea persoanelor, buletinelor şi bunurilor materiale, precum şi întimpinarea subdiviziunilor de pompieri la incendiu;

  - de a verifica cuplarea sistemelor de protecţie antiincendiu (de înştiinţare a persoanelor despre incendiu, de stingere, de protecţie împotriva fumului);

  - la necesitate de a deconecta energia electrică;

  - de a opri toate lucrările în clădire, cu excepţia lucrărilor legate de lichidarea incendiului;

  - de a evacua în afara limitelor zonei cu pericol toate persoanele, cu excepţia celor implicate la stingerea incendiului;

  - de a organiza conducerea generală a acţiunilor de stingere a incendiului pînă la sosirea subdiviziunilor de pompieri, asigurînd respectarea prevederilor de securitate de către personal care participă la acţiunile de stingere a incendiului.  

       

   

  Direcţia salvatori şi pompieri  Prima pagină  »  Alegeri locale  »  5 iunie 2011  »  Instrucţiune privind măsurile de apărare împotriva incendiilor la secţiile de votare


  20.11.2018
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea stațiilor de lucru, periferice și imprimate prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă
  20.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea camerelor video pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă.
  19.11.2018
  CEC recomandă partidelor politice să-și ajusteze actele interne ce reglementează activitatea organelor centrale ale partidului politic și să le aducă în concordanță cu prevederile legislației electorale
  19.11.2018
  ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”
  14.11.2018
  Ședința Comisiei Electorale Centrale din 14 noiembrie 2018
  14.11.2018
  Au fost stabilite caracteristicile tehnice pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare realizat în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea computerelor portabile (laptopuri) pentru asigurarea cu echipament de calcul a contabililor și operatorilor din cadrul CECE.
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea de STORAGE(procedură repetată).

   

   

   

     Facebook YouTube Flux RSS
  Twitter Instagram Odnoklassniki

   


   


  CEC ÎN IMAGINI FOTO
  Vezi galeria foto
  © 2024 Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
  Toate drepturile rezervate | Site elaborat de MoldData

  Adresa: Vasile Alecsandri, 119, Chişinău Republica Moldova
  Tel.: (+373 22) 251-451  Fax: (+373 22) 234-047
  Email: info@cec.md

  Total vizitatori: 1329466424
  Total(unici) ieri: 664
  Total azi: 537
  Online: 3
  PAGINA ÎN SUS