Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

   |   Text size:
 Română
Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral.

 


Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 10 octombrie 2019
Prima pagină  »  Alegeri locale  »  5 iunie 2011  »  Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale
Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale

  CODUL DE CONDUITĂ
  privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale
  la alegerilelocale generale din 5 iunie 2011

   

  Noi, reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, candidaţilor independenţi, blocurilor electorale, pe de o parte şi reprezentanţii mass-media pe de altă parte, în conformitate cu art. 22 din Codul Electoral, conştienţi de importanţa alegerilor pentru constituirea unei societăţi democratice, interesaţi de desfăşurarea procesului electoral într-un mod democratic, ghidaţi de necesitatea depăşirii climatului de neîncredere între partide, hotărîţi să consolidăm garanţiile pentru desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte, în procesul de desfăşurare şi reflectare a campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011am convenit asupra următoarelor:

  Art. 1. Obiectul de reglementare

  Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale, denumit în continuare Cod, reglementează normele de conduită între partide, alte organizaţii social-politice, candidaţi independenţi, blocuri electorale şi reprezentanţii mass-media implicaţi în procesul desfăşurării şi reflectării campaniei electorale.

  Art. 2. Semnatarii

  În sensul prezentului Cod, noţiunea de „semnatar" include:

  a) concurenţii electorali: partide, organizaţii social-politice, candidaţi independenţi şi blocuri electorale care au semnat prezentul Cod;

  b) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă care au semnat prezentul Cod;

  c) alţi subiecţi implicaţi direct sau indirect în campania electorală şi care au semnat prezentul Cod.

  Art. 3. Obiective

  Obiectivele prezentului Cod urmăresc să asigure:

  a) desfăşurarea unei campanii electorale corecte, în condiţii de concurenţă egală;

  b) informarea obiectivă a alegătorilor asupra proceselor electorale;

  c) libera participare politică în campania electorală;

  d) respectarea demnităţii participanţilor în campania electorală;

  e) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între semnatari în campania electorală.

  Art. 4. Principii generale

  Fiecare semnatar în campania electorală se va baza pe următoarele principii:

  a) respectarea normelor legislaţiei electorale şi prevederilor prezentului Cod;

  b) informarea în mod corect şi obiectiv a alegătorilor despre semnatari şi platformele lor politice;

  c) respectarea dreptului alegătorilor de a participa la vot în baza propriilor convingeri şi a informaţiei obţinute;

  d) evitarea intimidărilor şi obstrucţiei actului de exprimare liberă a votului;

  e) evitarea coruperii prin orice metode şi sub orice formă a alegătorilor.

  Art. 5. Implementarea prevederilor prezentului Cod

  Fiecare semnatar va lua măsuri necesare pentru:

  a) informarea şi convingerea membrilor, persoanelor de încredere şi susţinătorilor să nu admită încălcarea prezentului Cod;

  b) neadmiterea eventualelor abuzuri legate de invocarea neînteimeiată sau falsă a violării prezentului Cod de către opozanţi;

  c) asigurarea respectării integrale a prezentului Cod şi a legislaţiei în vigoare.

  Art. 6. Desfăşurarea campaniei electorale

  (1) Fiecare semnatar va respecta:

  a) drepturile, libertăţile şi demnitatea altor semnatari la campania electorală şi ale alegătorilor;

  b) libertatea presei, inclusiv dreptul de a monitoriza organizarea şi desfăşurareaalegerilor;

  c) drepturile şi libertăţile observatorilor acreditaţi.

  (2) Fiecare semnatar nu va:

  a) crea obstacole jurnaliştilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

  b) obstrucţiona campaniile electorale desfăşurate de alţi semnatari;

  c) publica materiale false, defăimătoare la adresa altor semnatari;

  d) împiedica alţi semnatari să difuzeze sau să afişeze materiale de agitaţie electorală în locurile permise;

  e) deteriora sau nimici materialele de agitaţie electorală ale altor semnatari;

  f)  împiedica alţi semnatari să desfăşoare întruniri sau manifestaţii cu caracter electoral;

  g) împiedica cetăţenii să participe la întrunirile sau manifestaţiile altor semnatari;

  h) desfăşura agitaţie electorală în localurile de culte religioase şi în instituţiile de învăţămînt în timpul orelor de curs;

  i) oferi bani, bunuri sau alte avantaje patrimoniale cetăţenilor în timpul campaniei electorale în scopul de a-i determina să voteze sau să nu voteze un anumit concurent electoral, sau să se abţină de la votare, să-şi înainteze sau să-şi retragă candidatura;

  j) induce în eroare alegătorii, insuflîndu-le că secretul votării nu va fi păstrat, iar alegerile vor fi falsificate;

  k) admite implicarea directă sau indirectă în agitaţia electorală a cultelor religioase;

  l) admite implicarea autorităţilor şi resurselor administrative ale organizaţiilor şi instituţiilor publice sau private pentru a influenţa opţiunile alegătorilor şi intenţiilor de participare contrar voinţei acestora;

  m) admite acţiuni de imixtiune în activitatea organelor electorale.

  Art. 7. Conlucrarea

  Fiecare semnatar va conlucra cu:

  a) persoanele oficiale ale organelor electorale pentru a asigura:

  - investigarea cazurilor referitoare la violarea legislaţiei electorale;

  - decurgerea procesului votării fără incidente;

  - libertatea alegătorilor în vederea realizării dreptului de a participa la alegeri;

  b) observatorii acreditaţi pentru crearea unui mediu favorabil controlului legalităţii procedurilor electorale;

  c) semnatarii întru întreprinderea măsurilor de păstrare a secretului votării şi asigurarea integrităţii procesului electoral.

  Art. 8. Rezultatele alegerilor

  Fiecare semnatar va accepta rezultatele alegerilor sau le va contesta în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

  Art. 9. Monitorizarea

  (1) Monitorizarea respectării prezentului Cod va fi efectuată de către semnatari.

  (2) În cazul în care semnatarii vor încălca prezentul Cod, Comisia Electorală Centrală, la sesizarea a cel puţin ¼ din semnatari va convoca în dezbateri reprezentanţii semnatarilor şi mass-media. Comisia Electorală Centrală va da publicităţii încălcările comise de către semnatar pentru dezaprobarea comportamentului deviator.

  Art. 10. Intrarea în vigoare

  (1) Prezentul Cod se semnează de către părţi la Comisia Electorală Centrală, unde urmează a fi depozitat şi păstrat originalul acestuia.

  (2) Normele de conduită prevăzute de prezentul Cod constituie o obligaţie morală pentru semnatarii implicaţi în campania electorală.

  (3) Prezentul Cod intră în vigoare pentru fiecare semnatar din momentul semnării lui şi este valabil pînă în ziua în care rezultatele finale ale alegerilor vor fi confirmate de către organele competente.

   

  Părţile care semnează prezentul Cod de conduită:

   

  Din partea partidelor, organizaţiilor social-politice, candidaţilor independenţi, blocurilor electorale

  Data

  Semnătura

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Din partea mass-media

  Data

  Semnătura

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Prima pagină  »  Alegeri locale  »  5 iunie 2011  »  Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale


  20.11.2018
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea stațiilor de lucru, periferice și imprimate prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă
  20.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea camerelor video pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă.
  19.11.2018
  CEC recomandă partidelor politice să-și ajusteze actele interne ce reglementează activitatea organelor centrale ale partidului politic și să le aducă în concordanță cu prevederile legislației electorale
  19.11.2018
  ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”
  14.11.2018
  Ședința Comisiei Electorale Centrale din 14 noiembrie 2018
  14.11.2018
  Au fost stabilite caracteristicile tehnice pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare realizat în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea computerelor portabile (laptopuri) pentru asigurarea cu echipament de calcul a contabililor și operatorilor din cadrul CECE.
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea de STORAGE(procedură repetată).

   

   

   

     Facebook YouTube Flux RSS
  Twitter Instagram Odnoklassniki

   


   


  CEC ÎN IMAGINI FOTO
  Vezi galeria foto
  © 2024 Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
  Toate drepturile rezervate | Site elaborat de MoldData

  Adresa: Vasile Alecsandri, 119, Chişinău Republica Moldova
  Tel.: (+373 22) 251-451  Fax: (+373 22) 234-047
  Email: info@cec.md

  Total vizitatori: 1329430135
  Total(unici) ieri: 658
  Total azi: 285
  Online: 7
  PAGINA ÎN SUS