Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

   |   Text size:
 Română
Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral.

 


Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 10 octombrie 2019
Prima pagină  »  Biroul de informare  »  Alte publicaţii
Alte publicaţii

  Publicat: 13.05.2011   
  Publicaţia vă oferă o imagine completă asupra sarcinilor pe care urmează să le realizaţi din momentul constituirii biroului electoral al secţiei de votare şi pînă la dizolvarea lui. Vă îndemnăm să studiaţi manualul de faţă şi ne exprimăm convingerea că explicaţiile date în această publicaţie vă vor uşura munca şi vor contribui la îmbunătăţirea procesului electoral din ţara noastră.


  Publicat: 10.05.2011   
  ABC-ul funcţionarului electoral este adresat celor care îşi desfăşoară sau îşi vor desfăşura activitatea în organele electorale şi care sînt obligaţi să cunoască principiile şi regulile de care trebuie să se conducă funcţionarii electorali în exercitarea obligaţiilor lor. Se numeşte ABC, pentru că ne-am propus să prezentăm pe scurt şi într-un limbaj simplu, inclusiv pentru începători, noţiunile de bază ce ţin de sistemul organelor electorale, atribuţiile specifice fiecărei trepte ale acestui sistem, îndatoririle şi drepturile persoanelor ce activează în cadrul acestora.


  Publicat: 01.12.2010   
  A doua ediţie a Îndrumarului pe care vi-l propunem spre atenţie este concepută ca o explicaţie a celor mai importante aspecte ale activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare necesară pentru corecta organizare a acestei activităţi la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. Textul este adaptat ţinîndu-se cont de Legea nr. 24-XVII din 15 iunie 2009 privind aplicarea articolului 76 alineatul (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997. Scopul nostru comun este de a garanta realizarea nestingherită a dreptului de a alege şi de a fi ales pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. În calitate de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aveţi de îndeplinit un rol important în asigurarea unor alegeri libere şi corecte.


  Publicat: 01.12.2010   
  Предлагаемое вашему вниманию второе издание Руководства задумано как разъяснение важнейших моментов деятельности участкового избирательного бюро, необходимых для ее правильной организации в период проведения до- срочных выборов в Парламент Республики Молдова и адоптировано с учетом закона № 24 от 15.06.2009 «О применении части (3) статьи 76 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года». Наша общая цель состоит в том, чтобы га- рантировать неукоснительное соблюдение прав избирать и быть избранным для всех граждан Республики Молдова. Поэтому вы, в качестве членов участковых избирательных бюро, играете особенно важную роль в обеспечении честных и свободных выборов.


  Publicat: 25.11.2010   
  Consiliul electoral de circumscripţie reprezintă o verigă importantă în cadrul administrării alegerilor, acesta înfăptuind legătura dintre birourile electorale ale secţiilor de votare şi Comisia Electorală Centrală. În acest sens, membrul consiliului electoral de circumscripţie ocupă o poziţie-cheie în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor. Alegerile de succes se bazează pe profesionalismul consiliului electoral de circumscripţie manifestat prin susţinerea birourilor electorale pentru a asigura realizarea dreptului de vot al cetăţenilor în corespundere cu legea şi a efectua totalizarea corectă a voturilor exprimate de alegători.


  Publicat: 25.11.2010   
  Окружные избирательные советы, осуществляя связь между участковыми избирательными бюро и Центральной избирательной комиссией, представляют собой важное звено в процессе организации и проведения выборов. Поэтому в этом процессе член окружного избирательного совета играет ключевую роль. Успешные выборы основаны на профессионализме окружных избирательных со- ветов, состоящем в поддержке участковых избирательных бюро в обеспечении реализации права граждан голосовать в соответствии с законом, и последующем правильном подведении итогов голосования.


  Publicat: 21.11.2010   


  Publicat: 21.11.2010   


  Publicat: 20.11.2010   


  Publicat: 15.11.2010     21 - 30 din 31


  20.11.2018
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea stațiilor de lucru, periferice și imprimate prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă
  20.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea camerelor video pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă.
  19.11.2018
  CEC recomandă partidelor politice să-și ajusteze actele interne ce reglementează activitatea organelor centrale ale partidului politic și să le aducă în concordanță cu prevederile legislației electorale
  19.11.2018
  ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”
  14.11.2018
  Ședința Comisiei Electorale Centrale din 14 noiembrie 2018
  14.11.2018
  Au fost stabilite caracteristicile tehnice pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare realizat în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea computerelor portabile (laptopuri) pentru asigurarea cu echipament de calcul a contabililor și operatorilor din cadrul CECE.
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea de STORAGE(procedură repetată).

   

   

   

     Facebook YouTube Flux RSS
  Twitter Instagram Odnoklassniki

   


   


  CEC ÎN IMAGINI FOTO
  Vezi galeria foto
  © 2021 Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
  Toate drepturile rezervate | Site elaborat de MoldData

  Adresa: Vasile Alecsandri, 119, Chişinău Republica Moldova
  Tel.: (+373 22) 251-451  Fax: (+373 22) 234-047
  Email: info@cec.md

  Total vizitatori: 1328014502
  Total(unici) ieri: 350
  Total azi: 234
  Online: 2
  PAGINA ÎN SUS