Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

   |   Text size:
 Română
Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral.

 


Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 10 octombrie 2019
Prima pagină  »  Legi
Legi

  Constituţia Republicii Moldova


  Codul electoral


  Codul muncii al Republicii Moldova, Legea nr. 154- XV din 28.03.2003


  Codul audiovizualului al Republicii Moldova, Legea nr. 260-XVI din 27 iulie 2006


  Codul contravenţional al Republicii Moldova, Legea nr. 218–XVI din 24 octombrie 2008


  Codul penal al Republicii Moldova, Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2002


  Legea cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat "Alegeri" nr. 101-XVI din 15.05.2008


  Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local


  Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală


  Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova


  Legea nr. 436-XV din 6 noiembrie 2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)


  Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice


  Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000


  Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011


  Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte nr. 273-XIII din 09.11.1994


  Legea pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a Regulamentului insignei de ales local nr. 256-XV din 09.07.2004


  Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017


  Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001


  Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003


  Legea privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele nr. 92-XV din 01.04.2004


  Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008


  Legea privind accesul la informaţie nr. 982–XIV din 11 mai 2000


  Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994


  Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015


  Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nr. 5-XVI din 09.02.2006


  Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012


  Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010


  Legea despre statutul deputatului în Parlament nr. 39-XIII din 07.04.1994


  Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008


  Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008


  Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr. 48 din 22.03.2012


  Legea privind declararea averii si a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016
  Prima pagină  »  Legi


  20.11.2018
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea stațiilor de lucru, periferice și imprimate prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă
  20.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea camerelor video pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă.
  19.11.2018
  CEC recomandă partidelor politice să-și ajusteze actele interne ce reglementează activitatea organelor centrale ale partidului politic și să le aducă în concordanță cu prevederile legislației electorale
  19.11.2018
  ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”
  14.11.2018
  Ședința Comisiei Electorale Centrale din 14 noiembrie 2018
  14.11.2018
  Au fost stabilite caracteristicile tehnice pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare realizat în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea computerelor portabile (laptopuri) pentru asigurarea cu echipament de calcul a contabililor și operatorilor din cadrul CECE.
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea de STORAGE(procedură repetată).

   

   

   

     Facebook YouTube Flux RSS
  Twitter Instagram Odnoklassniki

   


   


  CEC ÎN IMAGINI FOTO
  Vezi galeria foto
  © 2024 Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
  Toate drepturile rezervate | Site elaborat de MoldData

  Adresa: Vasile Alecsandri, 119, Chişinău Republica Moldova
  Tel.: (+373 22) 251-451  Fax: (+373 22) 234-047
  Email: info@cec.md

  Total vizitatori: 1329460924
  Total(unici) ieri: 601
  Total azi: 635
  Online: 7
  PAGINA ÎN SUS